top of page

AKADEMIA ZAMOJSKA – Nasz Sponsor Tytularny i Strategiczny

Akademia Zamojska kształci na bezpłatnych kierunkach licencjackich i inżynierskich: Bezpieczeństwo narodowe, Filologia angielska, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Logistyka, Turystyka i Rekreacja, Mechanika i budowa maszyn.

Studia magisterskie: Bezpieczeństwo narodowe, Pielęgniarstwo.

Studia podyplomowe: ponad 30 kierunków.

STUDIUJ W ZAMOŚCIU - tu można realizować swoje pasje i zainteresowania.

Dziękujemy AKADEMIA ZAMOJSKA za wieloletnie wsparcie w realizacji celów sportowych naszego klubu - Razem możemy więcej.

Komentarze


bottom of page