top of page

AKADEMIA ZAMOJSKA – Nasz Sponsor Tytularny i Strategiczny

Uczelnia powstała w Zamościu w 2005 roku pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu (PWSZ). Od 1 września 2019 roku, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PWSZ w Zamościu zmieniła nazwę na: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. od 1 września 2021 r. na bazie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica - została utworzona Akademia Zamojska. Nowym rektorem decyzją Ministra Edukacji i Nauki został - dr hab. Paweł Skrzydlewski.

Akademia Zamojska kształci na bezpłatnych kierunkach licencjackich i inżynierskich: Bezpieczeństwo narodowe, Filologia angielska, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Logistyka, Turystyka i Rekreacja, Mechanika i budowa maszyn.

Studia magisterskie: Bezpieczeństwo narodowe, Pielęgniarstwo.

Studia podyplomowe: ponad 30 kierunków.

DZIĘKUJEMY ŻE GRACIE NADAL Z NAMI !!!
Commentaires


bottom of page