top of page

PZTS - dziś delegaci dokonali wyboru

W czasie Walnego Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, które odbyło się w Warszawie 25 września 2021 roku, wybrane zostały nowe władze Związku na lata 2021-2025. Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego wybrany został ponownie Dariusz Szumacher.

Walne Wyborcze Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego wybrało również Członków Zarządu kadencji 2021-2025, weszli do niego: Kamil Skrzypczak, Marek Zalewski, Tadeusz Nowak, Zbigniew Leszczyński, Karol Paśko, Sebastian Jagiełowicz, Kazimierz Skrzypek, Bartosz Gajek, Robert Wielgosz i Piotr Anchim.

Delegatami z ramienia naszego klub byli: Prezes Piotr Kostrubiec i wiceprezes dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok.
Comments


bottom of page