top of page

NOWA ULGA DLA SPONSORÓW !!!

Od początku 2022 roku polski system podatkowy zakłada ulgę dla przedsiębiorców, którzy wspierają sport. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, mogą z niej korzystać podatnicy PIT i CIT. Zachęcamy do wsparcia AKADEMIA ZAMOJSKA Trefl Zamość.

W nowych realiach przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 procent kosztów uzyskania przychodów poniesionych m.in. na działalność sportową. Ulga w podatku dochodowym przyczynia się do tego, że sponsorowanie klubów sportowych jest dla właścicieli firm znacznie bardziej atrakcyjna i przynosi więcej korzyści. Co ważne, z ulgi korzystać mogą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki.

Ustawa z 29 października 2021 zakłada, że podatnik, który spełni określone w ustawie warunki, będzie mógł odliczyć łącznie 150 procent poniesionych kosztów. 100 procent będzie standardowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a następnie połowa tych samych kosztów zostanie ponownie odliczona od podstawy opodatkowania. Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone wcześniej w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu.

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy poniosą wydatki na sfinansowanie przynajmniej jednego z niżej wskazanych sposobów wspierania działalności sportowej:

  1. Stypendium sportowe,

  2. Impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

  3. Finansowanie klubu sportowego na realizację następujących celów:

– realizacja programów szkolenia sportowego

– zakup sprzętu sportowego

– pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach

– pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

– sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Ponosząc koszty na klub sportowy, dany sponsor może je podwójnie wykorzystać. Najpierw, wyliczając podstawę podatkową poprzez zaliczenie ich w całości do kosztów uzyskania przychodu, a następnie, odejmując połowę poniesionych kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania. To sprawi, że łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150 procent poniesionych kosztów. Tym samym, każde 100 zł przeznaczone na wsparcie klubu sportowego, to 150 zł odliczone od podatku (analogicznie każdy 1000 złotych, to 1500 złotych odliczonych od podatku), a każda złotówka wydana na klub sportowy zmniejsza przychód o 1,50 zł.


Zapraszamy do współpracy z klubem ! Zapewniamy atrakcyjne pakiety sponsorskie: w mediach społecznościowych, stronie internetowej, na banerach reklamowych, koszulkach jak i podczas transmisji z naszych meczy.

Comments


bottom of page